Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Met het oog op de geestelijke vorming van de jeugd en de zorg voor het jeugdwerk laat de kerkenraad zich bijstaan door een commissie voor het jeugdwerk onder de naam 'verenigingsraad’.

De verenigingsraad wordt gevormd door minimaal drie personen uit de kerkenraad. Afgevaardigde leden van de kerkenraad vormen samen het dagelijks bestuur. Dit zijn ouderling J. van Dam, ouderling J.W. van der Kuijl en ouderling D. Otterspeer. Eén vertegenwoordiger van elke zondagsschool, vereniging of club maakt eveneens deel uit van de verenigingsraad. 

Het doel van de verenigingsraad is:

  • Het houden van voorbereidende besprekingen t.a.v. bepaalde activiteiten, bijeenkomsten, beslissingen en problemen. Zij speelt deze eventueel door naar de kerkenraad en/of leidinggevenden.
  • Beleid en controle t.a.v. de financiën.
  • Het mede zoeken naar en werven van leidinggevenden.
  • Bespreking van eventuele problemen bij de leiding van de club/vereniging.
  • Bespreken van de opzet van bepaalde projecten en andere activiteiten.
  • Samenstellen van voorbereidingscommissies voor o.a. opening en sluiting van het seizoen, kerstbijeenkomsten etc.
  • Uitwisselen van ervaringen.
  • Platform voor nieuwe ideeën.

Verder hebben dhr. A. Simons (penningmeester) en dhr. A.J. Meijer (adviseur) zitting in de verenigingsraad.

 

 

 

 

 

 

23 april 20:15 -
Belijdeniscatechese

24 april 14:30 -
Ouderenmiddag

24 april 20:00 -
Verenigingsraad

26 april 13:30 -
Huwelijksdienst

28 april 10:00 -
Kerkdienst

28 april 18:30 -
Kerkdienst

28 april 20:00 -
Jeugdvereniging de Vijgenboom

2 mei 19:00 -
kopij gemeenteklanken

3 mei 15:00 -
Huwelijksdienst

4 mei 09:00 -
Mannenensemble Maranatha