Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

De belijdeniscatechisatie wordt elke dinsdagavond om 20:15 uur door de predikant in een van de zalen van de kerk gegeven. Met behulp van een leerboek wordt het Kort Begrip behandeld. 

9 juni 10:00 -
Kerkdienst

9 juni 18:30 -
Kerkdienst

15 juni 09:00 -
Mannenensemble Maranatha

15 juni 09:00 -
Oudpapier inzameling

19 juni 19:45 -
activiteitencommissie

1 juli 19:30 -
Doopzitting

3 juli 09:45 -
Informele ontmoeting

5 juli 19:45 -
Zangvereniging de Bovenstem

8 juli 20:00 -
Kerkvoogdij vergadering

9 juli 19:30 -
Diaconie vergadering