Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Predikant

Met ingang van 13 mei 2021 is ds. W.M. van der Linden is predikant van onze gemeente. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 0180-684488.


Ouderlingen

De namen voor ouderlingen in de Bijbel zijn: opziener, oudste, herder en wachter. De opbouw van de gemeente als het lichaam van Christus is aan hen toebetrouwd.

Samengevat betekent dit: acht geven op de gehele kudde en ervoor zorgen dat alles in de gemeente met orde plaatsvindt. De ouderling is een opziener die toeziet en waakt over alles wat er in de gemeente gebeurt.

Bij dit alles zal hij de gemeente leiding geven in het onderwijs vanuit het Woord van God. Dit betekent in de praktijk dat alles wat een predikant doet, behalve het preken, ook de taak van een ouderling kan zijn. Iedere ouderling heeft zijn eigen wijk waarvoor hij zorg draagt. Hij gaat daar op huisbezoek, ziekenbezoek, leeft mee in vreugde maar ook in verdriet. Veel taken rusten op zijn schouders. 

 

Dhr. R. Casteleijn (scriba)
De Wulp 21
2935 VC, Ouderkerk aan den IJssel
0180-682219
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Diakenen

Diaconaat is onmiskenbaar verbonden aan de kerk. Een kerk zonder diaconaat is eigenlijk geen kerk. Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. "En zij zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in nood" aldus het bevestigingsformulier. Hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar, u mag ervan verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt overigens voor alle ambten. De taak van een diaken krijgt gestalte in het ondersteunen (geestelijk en financieel) van personen en gezinnen. Daarnaast worden ook plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen gesteund met een gift of collecte. Daarnaast gaan de diakenen ook met de ouderlingen mee op huisbezoek.

De inkomsten van de diaconie bestaan uit de collecten tijdens de erediensten en giften van gemeenteleden. De inkomsten bestaan enerzijds uit inkomsten met een speciaal doel, bijvoorbeeld Woord en Daad, Kom Over En Help, Stéphanos, Adullam en diverse andere doelen. Deze inkomsten worden direct aan de desbetreffende instellingen doorgezonden. Anderzijds zijn er inkomsten voor het werk van de diaconie in het algemeen. Deze worden onder andere besteed aan bijdrage voor hogere kerkelijke organen (verplicht), zieken- en gehandicaptenwerk, bejaardenwerk, ondersteuning aan gezinnen die dat behoeven en aan diverse diaconale instellingen.

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden op NL21 RABO 0333 8108 21 t.n.v. diaconie Hersteld Hervormde Gemeente.

 

Dhr. A. Huijzer (voorzitter)
Reigerlaan 30
2935 VM, Ouderkerk aan den IJssel
0180-745001
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr. M.A. Mulder (administrerend diaken)
Wilhelminastraat 57
2941 CA, Lekkerkerk
06-50224906  

9 juni 10:00 -
Kerkdienst

9 juni 18:30 -
Kerkdienst

15 juni 09:00 -
Mannenensemble Maranatha

15 juni 09:00 -
Oudpapier inzameling

19 juni 19:45 -
activiteitencommissie

1 juli 19:30 -
Doopzitting

3 juli 09:45 -
Informele ontmoeting

5 juli 19:45 -
Zangvereniging de Bovenstem

8 juli 20:00 -
Kerkvoogdij vergadering

9 juli 19:30 -
Diaconie vergadering