Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Agenda

Kerkdienst
Zondag 05 December 2021, 10:00

In deze dienst hoopt voor te gaan Ds. W.M. van der Linden ( Ouderkerk aan den IJssel)

In deze dienst zal er voorbereiding zijn op het Heilig Avondmaal

Locatie kerktelefoon / Internet uitzending

Komende activiteiten

14 augustus 10:00 -
Kerkdienst

14 augustus 18:30 -
Kerkdienst

20 augustus 09:00 - 12:00
inzameling oud papier

21 augustus 10:00 -
Kerkdienst

21 augustus 18:30 -
Kerkdienst

24 augustus 19:30 -
Doopzitting

25 augustus 08:00 - 19:00
Inleveren Kopij

26 augustus 19:45 -
Zangvereniging de Bovenstem

27 augustus 17:30 -
Gemeenteavond

28 augustus 10:00 -
Kerkdienst