Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! (1 Korinthe 9:16)

Ook in onze Hersteld Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel is deze nood gevoeld. Enkele jaren hebben gemeenteleden de evangelisatie te Voorburg/Den Haag geholpen. Het verspreiden van folders en het evangeliseren in het winkelcentrum Mariahoeve werden ter hand genomen. Deze werkzaamheden worden gewoon voortgezet, maar het heeft de kerkenraad goed gedacht een evangelisatiecommissie op te zetten. Deze commissie hoopt gemeenteleden warm te maken voor dit mooie en moeilijke werk. Er zijn al plannen opgezet om kleinere gemeentes binnen de HHK structureel te helpen.

Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. (Romeinen 8:22)

Doet het ons nog pijn om onze medemens zo te zien? Er is veel eenzaamheid, veel pijn en smart. Eens was ik genoodzaakt om mijn brood te eten bij onkerkelijke jongeren. Na veel wikken en wegen sloot ik mijn ogen om te bidden. Nadat ik gebeden had zeiden deze jongeren dat zij dat ook graag wilden. Iemand alles vertellen wat ze bezig hield. Wij moeten ons altijd groot houden voor elkaar, maar jij kan alles vertellen tegen de God waarin jij geloofd. Een diepe schaamte overviel mij, ik had zelfs overwogen om dit keer niet te bidden voor het eten.

Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en [dan] komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten. (Johannes 4:35)

Als u de commissie wilt helpen als vrijwilliger, bel of mail gerust. Maar ons aanspreken (om informatie) kan uiteraard ook. Stel het niet uit, want de velden zijn al wit om te oogsten.

Bent u bang of denkt u dat u dit niet kan? God zal Zijn Geest over u uitstorten (Joël 2:28) en menselijkerwijs kunnen wij u een cursus aanbieden om toegerust te worden tot dit werk. Ook zijn er geregeld toerustingsavonden en/of -dagen waar wij u graag voor uitnodigen.


P. Mourik (voorzitter)

J. van Tilburg (secretaris)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Komende activiteiten

4 december 09:30 -
Mannenensemble Maranatha

4 december 10:00 - 12:30
Mini verkoping Lakerveld

4 december 11:30 -
Kinderclub David

4 december 20:00 -
Jeugdclub de Bron

5 december 10:00 -
Kerkdienst

5 december 14:00 -
Zondagsschool Dorp

5 december 14:00 -
Zondagsschool Lageweg

5 december 16:30 -
Kerkdienst (aangepaste tijd)

6 december 18:30 -
Catechese

6 december 19:15 - 19:45
Collectebonnen ophalen